இரட்டை அறை வெற்றிட இயந்திரங்கள்

  • Vacuum Packaging  Machines

    வெற்றிட பேக்கேஜிங் இயந்திரங்கள்

    DZ-500 / 2S

    வழக்கமாக, வெற்றிட பாக்கர் தொகுப்பின் உள்ளே உள்ள அனைத்து காற்றையும் அகற்றும், எனவே பைக்குள் இருக்கும் தயாரிப்புகளை நீண்ட காலத்திற்கு r இல் வைக்கலாம்.
    இரண்டு அறைகள் இடைவிடாமல் இயங்குவதால், இரட்டை அறை வெற்றிட பொதி இயந்திரம் பாரம்பரிய வெற்றிட இயந்திரங்களை விட திறமையானது.