தொடர்ச்சியான தானியங்கி தட்டு சீலர்

  • Continuous automatic tray sealer

    தொடர்ச்சியான தானியங்கி தட்டு சீலர்

    FSC- தொடர்

    எஃப்எஸ்ஜி தொடர் ஆட்டோ ட்ரே சீலர் அதன் உயர் செயல்திறனுக்காக உணவு குளியல் உற்பத்திக்கு பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு அளவுகள் மற்றும் வடிவங்களின் தட்டுகளுக்கு இது சரிசெய்யக்கூடியது. மேலும், மாற்றியமைக்கப்பட்ட வளிமண்டல பேக்கேஜிங், அல்லது தோல் பேக்கேஜிங் அல்லது இரண்டும் இணைந்து பயன்படுத்துவது விருப்பமானது.