பேக்கேஜிங் எடுத்துக்காட்டுகள்

பேக்கரி

ரொட்டி பேக்கேஜிங்
ரொட்டி பேக்கேஜிங்
குக்கீகள் பேக்கேஜிங்
கேக் பேக்கேஜிங்

வசதியான உணவு

வெண்ணெய் பேக்கேஜிங்
வசதியான உணவு பேக்கேஜிங்
வசதியான உணவு பேக்கேஜிங்
தேதிகள் பேக்கேஜிங்
தேதிகள் பேக்கேஜிங்
ஹாட் பாட் சுவையூட்டும் பேக்கேஜிங்
ஜாம் பேக்கேஜிங்
ஜாம் பேக்கேஜிங்
நூடுல் பேக்கேஜிங்
நட்ஸ் பேக்கேஜிங்
ஊறுகாய் முட்டைக்கோஸ் பேக்கேஜிங்
பீஸ்ஸா பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
ரெடி மீல்ஸ் பேக்கேஜிங்
டோஃபு பேக்கேஜிங்
தண்ணீர் பேக்கேஜிங்
Zongzi பேக்கேஜிங்

மீன்-கடல் உணவு

மீன் பேக்கேஜிங்
மீன் பேக்கேஜிங்
மீன் பேக்கேஜிங்
கடல் உணவு பேக்கேஜிங்
சால்மன் பேக்கேஜிங்
சால்மன் பேக்கேஜிங்
கடல் உணவு தோல் பொதித்தல்
இறால் பேக்கேஜிங்
இறால் பேக்கேஜிங்

இறைச்சி

மாட்டிறைச்சி பேக்கேஜிங்
மாட்டிறைச்சி பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
ஸ்டீக் பேக்கேஜிங்

கோழி

சிக்கன் பேக்கேஜிங்
சிக்கன் பேக்கேஜிங்
சிக்கன் பேக்கேஜிங்
சிக்கன் பேக்கேஜிங்
சிக்கன் பேக்கேஜிங்
சிக்கன் பேக்கேஜிங்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி

பேக்கன் பேக்கேஜிங்
இறைச்சி பேக்கேஜிங்
தொத்திறைச்சி பேக்கேஜிங்
தொத்திறைச்சி பேக்கேஜிங்
தொத்திறைச்சி பேக்கேஜிங்
தொத்திறைச்சி பேக்கேஜிங்
தொத்திறைச்சி பேக்கேஜிங்

உற்பத்தி செய்

பீன் பேக்கேஜிங்
பழ பேக்கேஜிங்
பழ பேக்கேஜிங்
காய்கறி பேக்கேஜிங்
காய்கறி பேக்கேஜிங்
காய்கறி பேக்கேஜிங்

சிற்றுண்டி உணவுகள்

தேதிகள் பேக்கேஜிங்
முட்டை பேக்கேஜிங்
மூன்கேக் பேக்கேஜிங்
சாண்ட்விச் பேக்கேஜிங்
தொத்திறைச்சி பேக்கேஜிங்
சிற்றுண்டி பேக்கேஜிங்
சிற்றுண்டி பேக்கேஜிங்
சுக்காட் பேக்கேஜிங்
இனிப்பு பேக்கேஜிங்

அழகுசாதனப் பொருட்கள்

முகமூடி பேக்கேஜிங்
முகமூடி பேக்கேஜிங்
குழாய் சீல்
குழாய் சீல்

தொழில்துறை தயாரிப்புகள்

பேனர் வெல்டிங்
பேனர் வெல்டிங்
பேனர் வெல்டிங்
ஹெமிகல் தயாரிப்புகள் பேக்கேஜிங்
கலப்பு பை சீல்
இயர் ஸ்டட்ஸ் பேக்கேஜிங்
வன்பொருள் வெற்றிட பேக்கேஜிங்
குழாய் சீல்

செல்லப்பிராணி தயாரிப்புகள்

பெட் நெஸ்ட் பேக்கேஜிங்
பெட் நெஸ்ட் பேக்கேஜிங்

ஜவுளி

தலையணை பேக்கேஜிங்

மருத்துவ பேக்கேஜிங்

காஸ் பேக்கேஜிங்
உப்பு பை பேக்கேஜிங்
சிரிஞ்ச் பேக்கேஜிங்