அரை தானியங்கி தட்டு சீலர்

  • Semi-automatic tray sealer

    அரை தானியங்கி தட்டு சீலர்

    FG- தொடர்

    சிறிய மற்றும் நடுத்தர உற்பத்தியின் உணவு உற்பத்திக்கு எஃப்ஜி தொடர் அரை-ஆட்டோ தட்டு சீலர் விரும்பப்படுகிறது. இது செலவு சேமிப்பு மற்றும் சுருக்கமானது. வெவ்வேறு தயாரிப்புகளுக்கு, மாற்றியமைக்கப்பட்ட வளிமண்டல பேக்கேஜிங் அல்லது தோல் பேக்கேஜிங் செய்வது விருப்பமானது.